De akte van levering

U zoekt een deskundige notaris in Heerenveen voor het opstellen van een akte van levering? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

De akte van levering is de akte, waarbij de verkoper de eigendom van een registergoed aan de koper overdraagt en kwijting verleent voor de betaling van de koopsom. De belangrijkste bepalingen uit de koopovereenkomst moeten weer in deze akte worden opgenomen.

Verder moet uit de akte blijken hoe de verkoper eigenaar is geworden (door voorafgaande levering, erfopvolging enzovoort).

In de akte van levering staan meestal de volgende bepalingen:

1. kosten en belastingen: Verkoopt u 'kosten koper' of 'vrij op naam'

2. Leveringsverplichting, juridische en feitelijke staat: in welke juridische en feitelijke staat wordt geleverd;

3. tijdstip feitelijke levering, baten en lasten, risico: welk moment krijgt de koper de sleutel en gaat het risico van tenietgaan over op de koper (van belang voor de opstalverzekering)

4. titelbewijzen en bescheiden, aanspraken: de koper krijgt de oude eigendomsbewijzen

5. garanties van verkoper: welke garanties geeft de verkoper over het pand en welke niet, vaak wordt verwezen naar de garanties uit de koopovereenkomst

6. bodemonderzoek/ondergrondse tanks/asbest: er onderzoek naar verontreiniging gedaan, is er iets over verontreiniging bekend, voor wiens risico komt het risico in de toekomst

7. informatieplicht verkoper: verkoper moet vóór het sluiten van de koopovereenkomst aan de koper alle relevante informatie geven die voor normaal gebruik van de onroerende zaak van belang zijn. Bij voorbeeld: als iemand een huis koopt en de verkoper weet, of behoort te weten, dat de fundering moet worden vervangen dan moet de verkoper dit aan de koper vertellen, tenzij de koper van dit feit al op de hoogte is.

8. Onderzoeksplicht/bekendheid koper: de koper mag niet blindelings een huis kopen. Hij of zij moet zelf vóórdat de koop wordt gesloten ook goed onderzoeken of het huis die eigenschappen bezit die voor hem of haar van belang zijn, tenzij de koper daaraan niet behoefde te twijfelen omdat de verkoper de aanwezigheid daarvan had gegarandeerd.

download HIER de brochure verkoop woning

 

Deze pagina delen


Meer weten?
Neem contact op met
Trynke Westhof-Boersma
0513 64 51 01
t.boersma@notarissavenije.nl

Offerte aanvragen?

Het opmaken van een akte is geen standaardwerk. Vult u daarom het offerteverzoek zo volledig mogelijk in.