Voorstel minister Dekker gevaarlijk vanwege ontbreken goede voorlichting

Stellen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen hoeven straks niet meer naar de notaris om dat te regelen. Althans, dat staat in een wetsvoorstel van minister Sander Dekker. Sinds 1 januari dit jaar trouwen stellen automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat persoonlijke bezittingen en schulden die vóór het huwelijk zijn opgebouwd, ook na het jawoord persoonsgebonden blijven. Ook schenkingen en erfenissen die tijdens het huwelijk worden verworven blijven persoonlijk bezit. Wie nu in algehele gemeenschap van goederen wil trouwen – en dus wel alle persoonlijke bezittingen, schulden, schenkingen en erfenissen wil delen – moet huwelijkse voorwaarden laten opstellen bij de notaris. Daar zijn kosten aan verbonden.

Formulier
Met het wetsvoorstel van Dekker komt de minister tegemoet aan mensen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen. Hij wil het mogelijk maken om zonder tussenkomst van de notaris hier voor te kunnen kiezen door het invullen van een formulier bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit kan zowel op papier als digitaal. Het voorstel van de minister is voor advies naar onder meer de Raad van State, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVvB) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie gestuurd.

Goede voorlichting
De KNB wijst op het belang van goede voorlichting over de huwelijksvorm. Een ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de kennis niet die een notaris of advocaat wel heeft. De NVvB heeft al bij de KNB aangegeven vooral te willen doorverwijzen in plaats van voor te lichten. Helaas is er geen garantie dat doorverwijzen in alle 380 gemeenten in Nederland op dezelfde manier gaat gebeuren. Daarmee dreigt het gevaar van het verstrekken van onjuiste informatie over een belangrijke beslissing in het leven. Door het ontbreken van een verplichting tot inschrijving van de keuze voor de algehele gemeenschap van goederen is het huwelijksgoederenregime niet meer in alle gevallen kenbaar. Daardoor loopt de rechtszekerheid - onder meer in het vastgoedverkeer - gevaar.

Dus laat u goed voorlichten wanneer u gaat trouwen!

(bron: KNB).

Deze pagina delen

Offerte aanvragen?

Het opmaken van een akte is geen standaardwerk. Vult u daarom het offerteverzoek zo volledig mogelijk in.