Ouderschapsplan

Sinds 1 maart 2009 zijn alle ouders die uit elkaar gaan (ook samenwoners) verplicht om een ouderschapsplan te maken.
Hoe een ouderschapsplan er uit moet zien staat niet in de wet beschreven.
Wel staat er in de wet een aantal afspraken genoemd die in een ouderschapsplan opgenomen dienen te worden, zoals:

  1. de wijze waarop de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen;
  2. de wijze waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en raadplegen inzake aangelegenheden betreffende de kinderen en het vermogen van de kinderen;
  3. de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen;
  4. de wijze waarop de kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan betrokken zijn.

Indien in een verzoek tot echtscheiding geen ouderschapsplan is opgenomen zal de rechter pas een beslissing nemen zodra aan de voorwaarde een ouderschapsplan op te stellen is voldaan.
Uiteraard kunnen wij u als ouders begeleiden bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op.

Meer weten?

Neem contact op met

Wijke Abma

  • 0513 64 51 01
  • w.abma@notarissavenije.nl