Bouwterreinen en snippergroen

Tijdstip uitbetaling koopsom of hypotheekgelden

“Wanneer mag de notaris de gelden die hij in het kader van een vastgoedtransactie onder zich heeft, uitbetalen?”

Deze vraag wordt veelvuldig gesteld en het bestuur van de KNB is van mening dat de praktijk is gediend met een beleidsregel die een duidelijk antwoord geeft op de gestelde vraag. Deze beleidsregel is door het bestuur vastgesteld en de beleidsregel wordt door ons kantoor nageleefd.

De beleidsregel luidt als volgt: “Bij een levering van een registergoed en de vestiging van een beperkt recht daarop, dient de notaris te wachten met het uitbetalen van de gelden die in dat verband in zijn handen zijn gestort totdat uit een narecherche in de openbare registers is gebleken dat er geen eerder ingeschreven beslagen en hypotheken aan de transactie in de weg kunnen staan.

Gebruikelijk is dat de koper van een registergoed de koopsom in handen van de notaris stort. Bij een levering van een registergoed komen verkoper en koper met elkaar overeen dat de levering vrij van hypotheken en beslagen plaats zal vinden. Volgens het arrest van de Hoge Raad van 30 januari 1981, NJ 1982, 56 (Baarns beslag) mag de notaris in dat geval de tegenprestatie van de koper pas ter beschikking stellen van diens wederpartij nadat hij heeft gecontroleerd dat de levering inderdaad vrij van hypotheken en beslagen heeft plaatsgevonden. Een correcte narecherche zal moeten uitwijzen of hieraan is voldaan.

Wanneer de notaris kan uitbetalen, hangt dus af van het tijdstip waarop de narecherche een actueel beeld geeft van hypotheken en beslagen die aan de koper kunnen worden tegengeworpen. Dit tijdstip hangt af van de snelheid waarmee het Kadaster aangeboden hypotheken en beslagen signaleert. De notaris dient de termijn af te wachten die het Kadaster daarvoor maximaal nodig heeft.

Het Kadaster heeft aangegeven dat beslagen binnen 1,5 uur gesignaleerd moeten worden, echter de signaleringstermijn voor hypotheken is langer.

Het kadaster geeft aan dat met name op drukke dagen of in geval van grote akten  de registratie van stukken van de vorige werkdag nog niet volledig is bijgewerkt.
Daarom zullen gelden pas de tweede werkdag volgende op de dag van afwikkeling van de akten worden uitbetaald.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op.

Meer weten?

Neem contact op met

Bert Tjaarda

  • 0513 64 51 01
  • B.Tjaarda@notarissavenije.nl
Delen
Gert Broekhuizen
Alles was duidelijk, en wanneer het je even te snel gaat wordt het met alle liefde nogmaals uitgelegd. Zeer vriendelijk en professioneel behandeld !

Ga wanneer nodig zeker weer heen
Esther Rijnveld
Fijn notariskantoor! Er werd goed met me meegedacht bij de afhandeling van de nalatenschap van mijn vader en de verkoop van de woning. Ik kom hier zeker weer!
Johann Schoenmaker
Goed geholpen
Vriendelijke mensen
Henk Kerkstra
Super snel en flexibel geholpen, 30 min na het telefoontje kon ik terecht. Notaris had tussendoor wel even tijd. Lekker praktisch en uiterst vriendelijk. Thanks!