Onderneming & Rechtspersonen

Besloten vennootschap

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld kapitaal. De verschaffers van het kapitaal van de vennootschap worden aandeelhouders genoemd. Iedere aandeelhouder neemt voor een bepaald aantal aandelen deel in de vennootschap.

Stichting

Een stichting wordt bij notariƫle akte of bij testament opgericht. Wanneer een stichting bij testament wordt opgericht zal deze ontstaan op het moment van overlijden van degene die het testament heeft gemaakt.

Vereniging

Een vereniging kan voor verschillende doelen worden opgericht, maar het doel mag niet zijn het maken van winst ter verdeling onder de leden. Het is overigens niet verboden om winst te maken en fondsen te vormen, maar die moeten dan wel ten goede komen aan het gemeenschappelijk doel. De voornaamste bron van inkomsten van de vereniging is de contributie van de leden, maar daarnaast behoren ook donaties, subsidies, legaten, schenkingen en dergelijke tot de mogelijkheden.