Echtscheiding & Kinderen

Verdeling

Bij de verdeling van een woning na echtscheiding of bij beëindiging van de samenwoning moet u een notaris inschakelen. Via een notariële akte de woning aan één van u beiden worden toegedeeld. De woning, de hypotheek en de daarbij horende levensverzekering komen dan op naam van de betreffende partner te staan.

Echtscheidingstestament

Een stichting wordt bij notariële akte of bij testament opgericht. Wanneer een stichting bij testament wordt opgericht zal deze ontstaan op het moment van overlijden van degene die het testament heeft gemaakt.