Verdeling

Verdelingen na huwelijk/ geregistreerd partnerschap/samenwoning

Bij de verdeling van een woning na echtscheiding of bij beëindiging van de samenwoning moet u een notaris inschakelen. Via een notariële akte de woning aan één van u beiden worden toegedeeld. De woning, de hypotheek en de daarbij horende levensverzekering komen dan op naam van de betreffende partner te staan.

Wij stellen voor u een notariële akte van verdeling op. Hierbij kunt u tegelijkertijd vaststellen welk bedrag de nieuwe eigenaar eventueel moet uitbetalen aan de ex-partner. Ook regelen wij inschrijving van een afschrift van de akte in het openbare register bij het Kadaster.

De overige afspraken kunnen wij voor u vastleggen in een convenant. U kunt hierin afspraken vastleggen over alimentatie, de verdeling van goederen en de verdeling van pensioenrechten. Als er kinderen zijn, moet u ook hier afspraken over maken (ouderschapsplan).

Komt u er niet uit? Als onafhankelijke partij geven wij u hierin advies. Stelt u geen convenant op, dan kunnen wij de afspraken over verdeling van goederen voor u opnemen in de notariële akte van verdeling.

Aandachtspunt na de beëindiging van uw relatie is tevens uw testament, dat u wellicht samen met uw ex-partner heeft opgesteld. Over de herroeping of wijziging van uw testament adviseren wij u ook.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Meer weten?

Neem contact op met

Wijke Abma

  • 0513 64 51 01
  • w.abma@notarissavenije.nl