Testament

In een testament legt u vast waar uw vermogen naartoe gaat na uw overlijden. Als u geen testament hebt gemaakt bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn.

Erfgenamen volgens de wet

Uw erfgenamen worden in vier groepen verdeeld, die in volgorde van rangorde aan de beurt komen. Pas als in een groep géén familielid aanwezig is, komen personen uit de daaropvolgende groep als erfgenaam in aanmerking. In dit wettelijk erfrecht komen alleen bloedverwanten in aanmerking voor uw erfenis. Voor uw partner (echtgenoot of geregistreerd partner) is een uitzondering gemaakt op deze regel. Een partner die niet is geregistreerd, erft volgens het versterfrecht niets van u.

Groep 1: uw echtgenoot of geregistreerd partner en uw kinderen.

Groep 2: uw ouders en broers en zusters.

Groep 3: uw grootouders

Groep 4: uw overgrootouders.

Plaatsvervulling

Wanneer een kind, broer, zuster, grootouder of overgrootouder voor u mocht zijn overleden komen diens eventuele kinderen voor de overledene in de plaats (plaatsvervulling).

Afwijken van de wet

In een testament legt u vast waar uw vermogen, in afwijking van de wettelijke regeling, naartoe gaat na uw overlijden. U regelt uw nalatenschap dus zoals ú dat wilt en uw erfgenamen moeten zich daaraan houden.

Verder kunt u in uw testament zaken regelen als de voogdij over de kinderen, de instelling van een bewind, onterving van bepaalde personen, benoeming van een executeur, wensen met betrekking tot begrafenis of een uitsluitingsclausule. Met het opnemen van een privé-clausule voorkomt u dat bij echtscheiding van een erfgenaam de erfenis gedeeld moet worden met de echtgenoot of partner van de erfgenaam.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Meer weten?

Neem contact op met

Wijke Abma

  • 0513 64 51 01
  • w.abma@notarissavenije.nl
Delen
Gert Broekhuizen
Alles was duidelijk, en wanneer het je even te snel gaat wordt het met alle liefde nogmaals uitgelegd. Zeer vriendelijk en professioneel behandeld !

Ga wanneer nodig zeker weer heen
Esther Rijnveld
Fijn notariskantoor! Er werd goed met me meegedacht bij de afhandeling van de nalatenschap van mijn vader en de verkoop van de woning. Ik kom hier zeker weer!
Johann Schoenmaker
Goed geholpen
Vriendelijke mensen
Henk Kerkstra
Super snel en flexibel geholpen, 30 min na het telefoontje kon ik terecht. Notaris had tussendoor wel even tijd. Lekker praktisch en uiterst vriendelijk. Thanks!