Stichting

Een stichting wordt bij notariële akte of bij testament opgericht. Wanneer een stichting bij testament wordt opgericht zal deze ontstaan op het moment van overlijden van degene die het testament heeft gemaakt.

Een stichting kent geen leden.

Uitkering aan oprichter/bestuurders

Het is een stichting niet toegestaan uitkeringen te doen aan de oprichters van de stichting of aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting. Hiermee wil de wetgever voorkomen dat iemand onder het mom van een stichting geld inzamelt en het vervolgens in zijn eigen zak steekt. Bij overtreding van dit verbod kan de stichting door de rechtbank worden ontbonden.

Statuten

Bij de oprichting van een stichting worden de statuten vastgesteld, waarin in ieder geval worden vermeld: de naam (het woord “stichting” moet deel uitmaken van de naam), de plaats van vestiging, het doel van de stichting, de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders, wat er moet gebeuren met het overschot na ontbinding van de stichting (of de manier waarop dit moet worden vastgesteld).

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Meer weten?

Neem contact op met

Bert Tjaarda

  • 0513 64 51 01
  • B.Tjaarda@notarissavenije.nl