Bewind

Het feit dat in Nederland de leeftijd voor meerderjarigheid is teruggebracht van 21 jaar naar 18 jaar is voor menigeen aanleiding bij testament een bewind in te stellen. Voor veel mensen is 18 jaar erg jong om verantwoord met het geërfde vermogen om te gaan.

Bevoegdheden en de plichten van een bewindvoerder worden in het testament vastgelegd. Tijdens het bewind kan de erfgenaam niet zelfstandig beschikken over de geërfde goederen. De bewindvoerder neemt die taak over. De erfgenaam kan pas beschikken over de bezittingen van de overledene als hij de leeftijd van bijvoorbeeld 23 jaar heeft bereikt. In sommige gevallen kan de rechtbank het bewind voortijdig beëindigen.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Meer weten?

Neem contact op met

Wijke Abma

  • 0513 64 51 01
  • w.abma@notarissavenije.nl