De akte van levering

U zoekt een deskundige notaris in Heerenveen voor het opstellen van een akte van levering? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

De akte van levering is de akte, waarbij de verkoper de eigendom van een registergoed aan de koper overdraagt en kwijting verleent voor de betaling van de koopsom. De belangrijkste bepalingen uit de koopovereenkomst moeten weer in deze akte worden opgenomen.

Verder moet uit de akte blijken hoe de verkoper eigenaar is geworden (door voorafgaande levering, erfopvolging enzovoort).In de akte van levering staan meestal de volgende bepalingen:

Meer weten?

Neem contact op met

Trynke Westhof-Boersma

  •  0513 64 51 01
  • t.boersma@notarissavenije.nl