Huwelijkse voorwaarden/ partnerschapsvoorwaarden

In huwelijksvoorwaarden legt u afspraken vast over de verdeling van geld en ander vermogen tijdens uw huwelijk. Voor geregistreerde partners heten deze voorwaarden “partnerschapsvoorwaarden”. De juridische werking daarvan is gelijk aan die van huwelijkse voorwaarden.

Wettelijke regeling of huwelijkse voorwaarden?

Per 1 januari 2018 is de Wet Beperkte gemeenschap van goederen ingegaan. Volgens deze wet blijven alle bezittingen en schulden die een partner vóór het huwelijk had gescheiden. Schenkingen of erfenissen die u tijdens het huwelijk krijgt zijn persoonlijk. Let op: het blijft onder de nieuwe wet in bepaalde gevallen van belang om huwelijkse voorwaarden te maken. Laat u daarom goed voorlichten.

Vóór of tijdens het huwelijk

Het is belangrijk de huwelijksvoorwaarden vóór de huwelijksdatum bij een notaris te tekenen. Ook tijdens het huwelijk kunt u huwelijksvoorwaarden maken, maar dan moeten eerst de gemeenschappelijke goederen verdeeld worden in een akte van verdeling. Veel extra werk, dus duurder dan het regelen van huwelijksvoorwaarden vóór uw huwelijk.

Als gehuwden bent u zonder kinderen elkaars enig erfgenaam. Het kan verstandig zijn om voor bijzondere gevallen een testament op te stellen. Wie erft bijvoorbeeld uw vermogen als u beiden komt te overlijden en u geen kinderen heeft?

Over huwelijksvoorwaarden voor of tijdens het huwelijk kunt u zich bij ons deskundig laten informeren en uiteraard stellen wij de bij úw huwelijk passende voorwaarden op. Hierbij komt ook aan de orde of een testament wenselijk is.

Meer weten?

Neem contact op met

Bert Tjaarda

  • 0513 64 51 01
  • B.Tjaarda@notarissavenije.nl