Oprichten van een stichting

Stichting

Stichtingen worden voornamelijk in het leven geroepen voor liefdadigheidsdoeleinden en hebben geen leden. Een stichting heeft de vrijheid om winst te genereren, zolang deze winst wordt gebruikt voor het bereiken van het specifieke doel van de stichting.

Een stichting wordt beschouwd als een rechtspersoon en heeft de juridische bevoegdheid om contracten af te sluiten, subsidies te ontvangen en activa te bezitten. De statuten van de stichting zijn bedoeld om een efficiënte interne organisatie te waarborgen en te helpen bij het verwezenlijken van het sociale of maatschappelijke doel van de stichting.

Doelstellingen van een Stichting

Het voornaamste doel van de oprichting van de meeste stichtingen is om idealistische doelen te verwezenlijken, zoals natuurbehoud, het helpen van medemensen, of het bevorderen van kunst en cultuur. Een stichting kan echter ook worden opgericht voor andere doeleinden. Iedereen, zowel individuen als rechtspersonen (zoals verenigingen of besloten vennootschappen), kan een stichting oprichten.

Waarom kiest u voor een stichting als rechtsvorm?

De keuze voor het oprichten van een stichting als juridische entiteit zorgt voor een heldere scheiding tussen het persoonlijke vermogen van de oprichters en het vermogen van de stichting zelf, waardoor financiële transacties gescheiden blijven. Als rechtspersoon heeft een stichting de mogelijkheid om subsidies, donaties en erfenissen te ontvangen. Bovendien worden de operationele regels van de organisatie officieel vastgelegd in statuten.

Wat doet uw notaris voor uw stichting?

Om een stichting op te richten, is het verplicht om een notaris te raadplegen, aangezien een notariële akte vereist is voor de oprichting. De notaris zal assisteren bij dit proces. Zelfs na de oprichting van de stichting kunt u bij de notaris terecht voor diverse vragen, zoals wijzigingen in de statuten, interpretatie van de statuten, bestuursgeschillen, en vragen met betrekking tot de bevoegdheden van het bestuur of individuele bestuursleden.

Delen
Gert Broekhuizen
Alles was duidelijk, en wanneer het je even te snel gaat wordt het met alle liefde nogmaals uitgelegd. Zeer vriendelijk en professioneel behandeld !

Ga wanneer nodig zeker weer heen
Esther Rijnveld
Fijn notariskantoor! Er werd goed met me meegedacht bij de afhandeling van de nalatenschap van mijn vader en de verkoop van de woning. Ik kom hier zeker weer!
Johann Schoenmaker
Goed geholpen
Vriendelijke mensen
Henk Kerkstra
Super snel en flexibel geholpen, 30 min na het telefoontje kon ik terecht. Notaris had tussendoor wel even tijd. Lekker praktisch en uiterst vriendelijk. Thanks!