Wat moet u regelen bij overlijden?

Wat te regelen na een overlijden en wat er gebeurt met de erfenis

Centraal Testamentenregister


In een testament staat aangegeven wie de erfgenamen zijn van de persoon die is overleden. Als u wilt weten of de overledene een testament heeft opgesteld en waar dat document is geregistreerd, kunt u zelf of via uw notaris contact opnemen met het Centraal Testamentenregister (CTR). In het CTR worden gegevens vastgelegd over wie een testament heeft opgesteld, de datum waarop dit is gebeurd, en welke notaris hierbij betrokken was.
Zowel particulieren als instanties kunnen kosteloos controleren of de overledene een testament heeft. Meestal kan dit online worden aangevraagd. Deze aanvraag kan alleen worden ingediend voor een overleden persoon, en alleen testamenten die in Nederland zijn opgesteld, worden geregistreerd in het CTR.
Het CTR heeft geen informatie over de inhoud van het testament. Als u hier meer over wilt weten, moet u een afspraak maken met een notaris.

Wie zijn de erfgenamen?

Als de overledene een testament heeft opgesteld, wordt daarin vermeld wie de erfgenamen zijn en wat zij erven. Zonder testament bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en welk deel van de erfenis zij ontvangen. Om te achterhalen of er een testament is opgesteld, kunt u contact opnemen met het Centraal Testamentenregister.

Wettelijke erfgenamen

Of iemand volgens de wet als erfgenaam wordt beschouwd, hangt af van de familierelatie met de overledene. De wet onderscheidt vier groepen erfgenamen:

  • Partner, kinderen en hun nakomelingen.
  • Ouders, broers, zussen en hun nakomelingen.
  • Grootouders, (klein)kinderen, ooms, tantes, neven, nichten.
  • Overgrootouders en hun nakomelingen.
Delen
Gert Broekhuizen
Alles was duidelijk, en wanneer het je even te snel gaat wordt het met alle liefde nogmaals uitgelegd. Zeer vriendelijk en professioneel behandeld !

Ga wanneer nodig zeker weer heen
Esther Rijnveld
Fijn notariskantoor! Er werd goed met me meegedacht bij de afhandeling van de nalatenschap van mijn vader en de verkoop van de woning. Ik kom hier zeker weer!
Johann Schoenmaker
Goed geholpen
Vriendelijke mensen
Henk Kerkstra
Super snel en flexibel geholpen, 30 min na het telefoontje kon ik terecht. Notaris had tussendoor wel even tijd. Lekker praktisch en uiterst vriendelijk. Thanks!