Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract legt u bij notariële akte een aantal afspraken vast over het samenwonen. De afspraken gaan onder meer over de woning, de hypotheek, de inboedel, de bankrekening, de verdeling van de kosten van de huishouding en het nabestaandenpensioen. Verder kan daarin worden vastgelegd dat de gemeenschappelijke goederen naar de langstlevende partner gaan in geval van overlijden.

Als u uw partner tot erfgenaam wilt benoemen moet u naast het samenlevingscontract ook een testament opstellen.

Fiscaal partner

Samenwoners komen voor de inkomstenbelasting (in beginsel) alleen nog in aanmerking voor het fiscaal partnerschap als ze een samenlevingscontract hebben. Dus om bijvoorbeeld optimaal gebruik te maken van hypotheekrente aftrek is een samenlevingscontract nodig.

Om bij overlijden van degene met wie men samenwoont in aanmerking te komen voor een vrijstelling van erfbelasting is een notarieel samenlevingscontract vereist, tenzij men langer dan 5 kalenderjaren samenwoont hetgeen ook moet blijken uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Zonder notarieel samenlevingscontract (en voldoen aan een aantal andere eisen) kan de erfbelasting oplopen tot 30% à 40% van hetgeen wordt verkregen bij overlijden.

Wij adviseren u graag over welke zaken u het beste in het samenlevingscontract kunt opnemen. Hierbij komt ook aan de orde of een testament wenselijk is.

Zoekt u een deskundige notaris in Heerenveen voor het opstellen van uw samenlevingscontract? Neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Meer weten?

Neem contact op met

Wijke Abma

  • 0513 64 51 01
  • w.abma@notarissavenije.nl