Verklaring van erfrecht

Wanneer iemand overlijdt zónder dat hij of zij een testament heeft gemaakt, wie zijn dan de erfgenamen?

Dan vererft de nalatenschap volgens de wet. Dit heet ook wel erfopvolging bij versterf. Er zijn vier groepen, namelijk

Wat is plaatsvervulling?

Wanneer iemand op het moment van overlijden is vooroverleden, is onterfd of onwaardig is of de nalatenschap verwerpt, treden staaksgewijze, personen in zijn of haar plaats.

Ik ben erfgenaam, welke keuzes heb ik?

1. zuiver aanvaarden.

Baten en schulden gaan geheel over, zodat de erfgenaam ook in privé aansprakelijk wordt. Dat kan schriftelijk of stilzwijgend: vrijwel elke handeling als erfgenaam, bijvoorbeeld verkopen of verdelen van inboedel of opnemen van geld, heeft dit gevolg. Omdat erfgenamen in de regel wel een indruk hebben van het vermogen, of althans weten of dit niet negatief is, komt dit het meest voor.

2. aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving (ook: beneficiair aanvaarden genoemd).

Mits de nalatenschap onder strenge regels en onder notarieel of rechterlijk toezicht wordt afgewikkeld, is de erfgenaam niet in privé aansprakelijk, maar heeft hij wel recht op een eventueel batig saldo. Deze te volgen weg brengt wel extra kosten met zich mee.

3. verwerpen.

De erfgenaam doet afstand van alle baten (ook de inboedel) en is niet aansprakelijk voor de schulden.

Wat is de legitieme portie?

De wet geeft aan kinderen het recht op een minimum gedeelte van de nalatenschap van een ouder. Dit heet een legitieme portie. Een kind kan door de ouder worden onterfd maar hij of zij blijft zijn recht houden op zijn legitieme portie. De legitieme portie is de helft van wat men geërfd zou hebben volgens de wet.

Wat is een testament en wie kan een testament opmaken?

Iedereen van 16 jaar of ouder kan een testament opmaken. Een testament is een akte die een uiterste wil bevat. Een testament is pas van kracht wanneer het is ondertekend door de maker van het testament en een notaris.

Wat is een wettelijke verdeling?

Bij een wettelijke verdeling wordt alles toegedeeld aan de langstlevende en de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende die pas opeisbaar is wanneer, bijvoorbeeld:

1. de langstlevende komt te overlijden;

2. wanneer de langstlevende in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem of haar de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard;

3. wanneer de langstlevende opnieuw in het huwelijk treedt (of een geregistreerd partnerschap aangaat) zonder het maken van huwelijks voorwaarden. Voor 2003 werd dit een ouderlijke boedelverdeling genoemd.

Wat is een legaat?

Dit is een vorderingsrecht wat men heeft op de erfgenamen. Een legataris hoeft geen erfgenaam te zijn.

Wat is het Centraal Testamentenregister?

Iedereen die een testament maakt wordt geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Zodat er nooit onduidelijkheid kan zijn of de overledene een testament heeft opgesteld. Iedereen kan het register raadplegen, mits men een akte van overlijden kan overleggen.

Wat is een executeur?

En executeur is een door de overledene aangewezen persoon die de zaken mag afhandelen na het overlijden. De bevoegdheden van de executeur kunnen beperkt zijn (zodat men bijvoorbeeld alleen de begrafenis mag regelen) of heel ruim (zodat men bijvoorbeeld bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen).

Wanneer moet ik erfbelasting betalen?

Erfbelasting is een belasting die men moet betalen wanneer men iets erft. De Successiewet kent tal van vrijstellingen. Of men erfbelasting moet betalen hangt af van hoeveel men erft en wat de verwantschap is tussen hem of haar en de overledene is. De Successiewet heeft als uitgangspunt: hoe méér men erft, hoe meer belasting er betaald moet worden én hoe dichter men bij de overledene staat hoe minder erfbelasting er betaald moet worden.

Wilt u meer weten?

Neem contact met ons op of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Meer weten?

Neem contact op met

Fimke Gerritsma

0513 64 51 01
f.gerritsma@notarissavenije.nl 
Delen
Gert Broekhuizen
Alles was duidelijk, en wanneer het je even te snel gaat wordt het met alle liefde nogmaals uitgelegd. Zeer vriendelijk en professioneel behandeld !

Ga wanneer nodig zeker weer heen
Esther Rijnveld
Fijn notariskantoor! Er werd goed met me meegedacht bij de afhandeling van de nalatenschap van mijn vader en de verkoop van de woning. Ik kom hier zeker weer!
Johann Schoenmaker
Goed geholpen
Vriendelijke mensen
Henk Kerkstra
Super snel en flexibel geholpen, 30 min na het telefoontje kon ik terecht. Notaris had tussendoor wel even tijd. Lekker praktisch en uiterst vriendelijk. Thanks!